BAŞLARKEN » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…

BAŞLARKEN

Din; Allah Teâlâ tarafından vahiy yoluyla indirilen, akıl sahibi insanları kendi irade ve arzularıyla dünya ve ahiret saadetine çağıran inanca ve amele dayalı bir kanundur. Din, İslam, iman ve ihsandan oluşan hayat şeklidir. Allah Teâlâ insanlığa son çağrı olarak İslam’ı göndermiştir. Yüce Dinimiz İslam; iman, salih amelin neticesi olarak ihsan ve iffet temelinde, ahlaklı birey yetiştirmeyi hedeflemiştir. Özetle İslam’ın özü ahlaktır. İhsan ve iffet şuuruyla yetişen bireylerin varlığı toplumu inşa eder ve toplumun kalıcılığını sağlar. Bu bakımdan din, uzman ve güvenilir kişilerce doğru kaynaklardan çağın ihtiyaçlarına uygun metot ve araçlarla öğretildiği takdirde tanımda ifade edilen dünya ve ahiret mutluluğunu temin eder.
Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın görevi; İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir. Yüce Dinimiz İslam’ın temel kaynakları ise Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a)’in sahih sünnetidir. Bu bağlamda bizlerin görevi; çağın ihtiyaçları doğrultusunda, en mükemmel olan dinimizi, iki temel kaynağı esas alarak alanın uzmanları vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine öğretmek olmalıdır.
Yirmi birinci yüzyıl bir teknoloji çağıdır. Dünyamız adeta küçük bir şehir haline dönüşmüştür. Sınırlarımızın binlerce km uzağındaki bir olaydan internet vasıtasıyla anında haberdar oluyoruz. Bununla birlikte, internet, sosyal medya gibi unsurlar başka problemleri de tetiklemiş oldular; madde bağımlılığı, şiddete özendirme, çocukların ve gençlerin psikolojik ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyecek içerikte yayınlar dijital bağımlılık, bilgi karmaşası vb. sorunlar ortaya çıktı. Din konusu da üzülerek ifade etmeliyiz ki bu karmaşadan olumsuz etkilendi.
Çankırı Müftülüğü olarak bundan böyle İl Müftülüğümüz Web sayfası, İl Müftülüğü face book sayfası ile ilimizde yayın yapan yerel gazeteler ve yerel internet sitelerinde dini makaleler yayınlıyoruz. Bundan maksadımız; çağımızın bilgi vasıtası olan modern bilişim vasıtalarını kullanarak başta eğitim çağındaki çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun her kesimini doğru dini bilgiyle buluşturmaktır. Bunu başarmak için yeterli derecede uzman kalemlerimiz mevcuttur. Başta İl Müftüsü olarak şahsım olmak üzere, İl müftü yardımcılarımız, ilçe müftülerimiz ve vaizlerimiz bu köşede her hafta bir konuyu yazacaktır.
Bu vesile ile yazılarımızı yayınlayan ilimizde yayın yapan yerel gazeteler ile internet medyası yöneticilerine teşekkürlerimi sunarım. Dini makaleler köşemizin bütün okuyucularımıza faydalı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Başarı yalnız Allah’tandır.

Bürhan KELEŞ
İl Müftüsü

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.