Demirbaş alımı için 7 bin TL ödenek » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
10 Kasım 2018

Demirbaş alımı için 7 bin TL ödenek

meclis (1)İl Genel Meclisi Kasım ayı birleşimlerinin 7.’si dün gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ruhi Şeker başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşime meclis üyesi Şerafetttin Kılavuz izinli olduğu için katılmadı.
Dün gerçekleştirilen 7. birleşimde ilk olarak 6245 sayılı Harcırah Kanununun 2563 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre Memur ve Hizmetli olmadıkları halde bu yasaya tabii kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilen şahıslara 2019 yılı içinde verilecek yol gideri ve gündeliklerinin tespiti konusu ele alındı. Okunan gündem maddesi sonrasında 6245 sayılı Harcırah Kanununun 2563 sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre Memur ve Hizmetli olmadıkları halde bu yasaya tabii kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilen şahıslara verilecek yol gideri ve gündelik miktarının, bütçe kanununda belirtilen 4. derecenin karşılığının 2019 yılı için yol gideri ve gündelik miktarı olarak verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddisinde ise Kurşunlu İlçesi Kaymakamlık lojmanının demirbaş alımı için 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Menkul Mal Alımı) harcama kaleminden 7 bin TL ödeneğin alınarak (Demirbaş Alımı) harcama kalemine aktarılması ve Kurşunlu ilçesine gönderilmesi konusu ele alındı. Konu ile ilgili yazının okunması sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.