“Çankırı’yı Kazın başkenti yapabiliriz” » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
29 Aralık 2017

“Çankırı’yı Kazın başkenti yapabiliriz”

emre akbıyık (10)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çankırı İl Koordinatörlüğü 2017 yılını değerlendirerek, 2018 yılında yapılacakları açıkladı. Gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya gelen TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık özellikle kaz yetiştiriciliği konusuna değindi.
Geçtiğimiz günlerde çıktıkları 3. Çağrı döneminden bahseden Akbıyık, TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğü olarak Çankırı’yı kazın başkenti yapmak istediklerini dile getirerek, ” IPART 2 kapsamında kaz sektörü desteklenmeye başladı. IPART 1 de yoktu. 1. Çağrı için söylüyorum bunu Çankırı’da sadece 1 proje sözleşmeye bağlandı. TKDK için 42 ilde de bu tek proje. Şuan ödeme aşamasına geldi ödemesini de alacak. Şu demek IPART kapsamında desteklenen ilk ve tek kaz çiftliği projesi Çankırı’da.
Çalışmalarımız gerçekten umut vaat edici üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle kaz yetiştiriciliği yapanlar var köyde. 300, 400 kazı geçen işletmeler var. Bunların daha sağlıklı ortamda daha büyük kapasitelerde kaz yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
2018 yılında desteklenecek sektörler hakkında bilgiler veren Akbıyık;
-Ahır, ağıl ve kümeslerimizin AB standartlarına ulaşması temel hedefimiz,
“IPARD programının temel amacı doğrultusunda ahır, ağıl ve kümeslerimizin modernizasyonu ve yeniden kurulumuna %40 ile % 70 arasında hibe desteği devam ediyor. Bu sektör kapsamında süt hayvancılığı için en az 10 en fazla 120 büyükbaş kapasiteli, besi hayvancılığı için ise en az 30 en fazla 250 büyükbaş kapasiteli ahırların kurulması amacıyla yapılacak inşaat işleri, makine ekipman alımı ve proje hazırlama masraflarına hibe imkânı sağlanmaktadır. Küçükbaş işletmelerinde ise en fazla 500 küçükbaş kapasiteli işletmeler hibe desteği başvurusunda bulunabileceklerdir.
Kanatlı et üreticiliği konusunda geçmiş yıllarda toplam 33 broyler tesisinin kurulmasına hibe desteği sağladık, sektörün bu destekler ile belirli bir doygunluğa ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle süt ve kırmızı et üretimini hedefleyen ahır ve ağıllar için sıfırdan yeni yatırımların kurulmasına destek sağlanacak olmasına rağmen broyler üretiminde sadece mevcut işletmelerin modernizasyonuna destek sağlanacaktır. Kaz ve hindi yetiştiriciliği için yeni yatırımlara hibe desteği devam etmektedir.” dedi.
Çankırı’yı Kazın başkenti yapabiliriz diyerek konuşmasına devam eden Akbıyık “Kaz eti yetiştiriciliği Çankırı için yeni bir yatırım alanı olabilir. Çankırı’nın ilk kaz yetiştiriciliği tesisi, IPARD II programının ilk çağrı döneminde kurumumuzdan % 65 hibe desteği alarak Şabanözü ilçesinde kurulmuştur. Söz konusu yatırımcımız kurumdan aldığı desteğin yanı sıra kendi imkânlarıyla bir kuluçkahane kurmuş olup sektörün damızlık ihtiyacına yönelik olarak adımlar atmıştır. Bununla birlikte IPARD II programı çerçevesinde yeni kaz eti üretim tesislerinin kurulmasına yönelik hibe desteği sürmektedir. Ülkemizde kaz etinin sadece belli bir bölgede üretiliyor olması, kaz etine yönelik ilginin her geçen gün artıyor olması ve bu konuda % 60 oranında hibe fırsatları ile beraber değerlendirildiğinde kaz yetiştiriciliği sektörü Çankırı için yeni bir yatırım alanı olarak görülebilir.” dedi.
Çankırı çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme başlığında avantajlı iller arasında yer aldığını aktaran Akbıyık “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir. Bu sektörlerde hibe oranı ise 32 ilde %55 iken, Çankırı’nın arasında bulunduğu 10 ilde % 65 olacak şekilde belirlenmiştir. Diğer bir deyişle Çankırı çiftçisi ve Çankırı kırsalına yatırım yapan girişimciler daha fazla destek alacak.” şeklinde konuştu.
Kültür mantarı yetiştiriciliği ve seracılık konusunda öncü olacak projeler hedeflediklerini sözlerine ekleyen Akbıyık “Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği başlığı Kültür mantarı, fide fidan ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanlarını içeren geniş bir başlık olmasına rağmen geçmiş yıllarda bu sektördeki projeler aspir üretimi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Yeni dönemde çiftçi ve yatırımcılarımızın bu sektörde mantar, fide ve fidan, süs bitkisi yetiştiriciliği ve diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konularına yönelmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Söz konusu sektörde sulama sistemlerinin ve uzun ömürlü plastik ya da camdan yapılma seraların kurulması konusunda da % 65 hibe desteği almaları mümkündür.” şeklinde konuştu.
“Katma değeri yüksek ürünler üretimi Çankırı ekonomisi için oldukça önemli” diyerek konuşmasına devam eden Akbıyık “Yaptığımız çalışmalar göstermektedir ki; Çankırı ürettiği ürünleri genellikle hammadde olarak pazarlamaktadır. Bu anlamda birçok konuda üretim, işleme ve pazarlama tesislerinin kurulması konusunda ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak projelere ihtiyaç duyuyoruz. Bu destekler aracılığıyla sütü sadece üretmek değil, sütten Çankırı Küpecik Peynirinin üretilmesi, markalanması ve pazarlanması katma değer üretecektir.
Burada şuna da değinmek gerekir; unlu mamullerden şekerleme ürünlerine, bakliyat işleme ve paketlemeden kaya tuzu işletmelerine, baharat işleme ve paketlemeden sabun imalatına kadar birçok kalemde yeni girişimler desteklenmektedir. Ayrıca 25 farklı kategoride el sanatları için imalat atölyeleri kurmakta IPARD destekleri ile mümkün.” dedi.
TKDK’nın sadece tarıma destek veriyor algısını yıkmak istediklerini söyleyen Akbıyık “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olmamız nedeniyle kurumumuz ile ilgili olarak sadece bitkisel ve hayvansal üretim konusunda destek veriyor olduğumuz yönünde bir algı var. Kurumumuz gıda ürünlerinin üretimi ve işlenmesine destek vermekle birlik kırsal kalkınma politikalarına bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir. Bu nedenle tarım ile ilgili desteklerin yanı sıra Kırsal Turizm ve Yenilebilir enerji başta olmak üzere çeşitli konularda da hibe sağlamaktayız. Yatırımcılarımız yeme içme dinlenme tesisleri, konaklama tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirileceği tesislerin kurulması için kurumumuza proje başvurusunda bulunabilirler. Kırsal Turizm konusunda Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz eğitimlere vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi söz konusu sektörde yeni dönemde önemli yatırımların gerçekleşebileceğini göstermektedir.” şeklinde konuştu.
Projelerin kalitesinin arttırılmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Akbıyık “Kurumumuza geçmiş dönemde yapılan başvurular değerlendirildiğinde proje sayısı konusunda önemli bir sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz. Ancak özellikle IPARD II programının ilk çağrı döneminde ilimize ait önemli sayıda proje sıralama kriterlerinden yeterli puanı alamadığı için elendi ve hibe alamadı. Yeni dönemde üzerinde hassasiyetle duracağımız ve tanıtım çalışmalarının eksenine oturtacağımız konu Çankırı’da projelerin sıralama kriterlerine azami özen gösterilerek hazırlanması olacaktır. Sıralama kriterlerinin önemini vurgulamak amacıyla durumu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Şabanözü ilçesinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründe proje hazırlayan 55 yaşındaki bir çiftçimiz ile 35 yaşında kadın bir çiftçimiz proje başvurusu yaptığını düşünelim. Bahsedilen durumda sıralama kriterleri arasında kadınlar ve 40 yaş altında çiftçiler daha fazla puan alacağından kadın çiftçimizin projesinin kabul edilme ihtimali daha yüksek olacaktır. Özetleyecek olursak çiftçilerimiz proje hazırlıklarına başlarken öncelikle sıralama kriterlerini inceleyerek ve bu kriterlerden daha yüksek puan almaya özen göstererek hareket etmelidir.
Sıralama kriterleri ile ilgili söylenecek en önemli husus IPARD Programı hibelerinin daha fazla kitleye ve olabildiğince küçük işletmelere ulaştırılması çabasıdır. Küçük ölçekli işletmeler ve gerçek kişiler ya da üretici örgütleri tarafından sunulan projeler daha yüksek puan almaktadır.” ifadelerine yer verdi.
Son olarak yatırımcıları kuruma davet ettiklerini söyleyen Akbıyık “IPARD II destekleri Kırsal alanlarımızın sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Program kapsamında geçtiğimiz dönemlerde de ilimizde önemli bir araç vazifesi gördü. Yeni dönemde hem proje sayısında artış hem de programda desteklenen ancak geçmiş dönemlerde ilimizde çok fazla ilgi görmeyen sektörlerde de projelerin geliştirilmesini temel amaç olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu noktada tüm yatırımcılarımızı ve çiftçilerimizi kurumumuzu ziyaret etmeye, bilgi almaya davet ediyoruz.” dedi.
Karşılıklı sohbet şeklinde devam eden toplantıda gazeteciler TKDK Çankırı il koordinatörlüğüne 2018 yılındaki çalışmalarında başarılar diledi. Toplu fotoğraf çekilmesi sonrasında toplantı sona erdi.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri