09 Ağustos 2017

Çankırı’ya özgü markalar dünyaya tanıtılacak

süleyman yağanTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) sunulan, “Coğrafi İşaretler Eğitimleri İle Çankırı’nın Yerel Ürünlerinden Türkiye’nin Yeni Markalarının Oluşturulması” adlı proje, ajans tarafından uygun görülerek destek almaya hak kazanmıştır. TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamadan satır başları ise şöyle;
“Ülkemizin yerel ürünlerinden yeteri kadar değer elde etmediği ortadadır. Bu doğrultuda IPARD Programı içerişinde yeni coğrafi işaret sistemi bir fırsat olarak değerlendirilmiş ve coğrafi işaret sertifikasyonu ve sertifikalı ürünlere sahip olmanın avantajları konusunda farkındalık eksikliği vurgulanmıştır. Bizlerde ilimizde bu duruma ilişkin çeşitli çalışmalar sürdürmekteyiz.
Hem Üreticiyi Hem De Tüketiciyi Koruyan Çift Taraflı Fayda
Coğrafi işaret tescil sürecinin gereksinimlerinin doğal sonucu olarak yerel ürünlerin, yöresel değerlerimizin üretimi belli bir standart ve kaliteye ulaşmış oluyor. Böylece tüketiciyi taklit ürünlerden koruyarak, tüketicinin doğru ürüne ulaşmasına imkan sağlıyor. Tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlere olan talebi ve tercihi üreticilerin pazarlama kabiliyetleri arttırmasını sağlamakla birlikte üreticileri üretim kapasitelerini arttırma konusunda cesaretlendirmektedir.
Benzer bir süreç Kastamonu’da yaşandı. Taşköprü Sarımsağı için yapılan benzer çalışmalarla ürünün rekoltesi 2015 yılında bir önceki yıla göre 6 bin ton artışla 18 bin tona ulaştı. Bu artış ise üreticilerin cebine 14 milyon 800 bin TL olarak yansıdı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Çankırı’nın coğrafi işaret tescili alabilecek ürünlerinin şu anda sınırlı olan üretim kapasitelerinin artacağı, üreticilerinin yeni pazarlara erişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Aynı durum sürdürülebilir kırsal kalkınma ve köyden kente göçün tersine çevrilmesi adına büyük bir fırsat sunmuştur.
Yerel Ürünleri Dünya’ya Tanıtan Bir Pazarlama Aracı
Kırsal alanlarda sürdürebilir kalkınmayı sağlamak Kurumumuzun temel amacı ve misyonudur. Coğrafi işaretli ürünlerin tescili ise son yıllarda Dünyada ve Ülkemizde kırsal kalkınma politikalarının en önemli pazarlama aracı haline gelmiştir. Bugün AB ülkelerinin coğrafi işaretli ürünlerin ticaret hacmi 100 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Ulusal ve Uluslararası market zincirlerinin bu ürünlere ilgisi her geçen gün artmaktadır.
İlimiz, çeşitli mikro klima bölgelerine sahip olması, uzun yıllar farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması, geniş bir mutfak ve kültürel mirasa sahip olması gibi nedenler ile coğrafi işaret alabilecek çeşitli ürünlere sahiptir. Çankırı Kaya Tuzu, Çankırı Sarımsaklı Et Yemeği, Eldivan Ekmeği, Eldivan Kirazı, Küpecik Peyniri, Kurşunlu Balı, Çerkeş Lokumu, Kızılırmak Kavunu ve Kızılırmak Pirinci gibi ürünler Çankırı’nın yerelden, öncelikle ülkemize sonrasında ise Dünya’ya açılan kapısı ve yeni markalarına ilham oluşturacak ürünler olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte herhangi bir ürünümüzün coğrafi işaret tescil işlemlerinin başlatılmamış olması büyük bir soru işareti olarak önümüzde durmaktadır!
“Coğrafi İşaretler Eğitimleri İle Çankırı’nın Yerel Ürünlerinden Türkiye’nin Yeni Markalarının Oluşturulması” adlı projemiz, söz konusu sorunların çözümü için TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğü olarak geliştirdiğimiz bir refleks şeklinde görülebilir. Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ile kamuoyunda farkındalığın artırılması, yapılan üretimle üretilen ürünlerin katma değerinin artırılması hedeflenmektedir.
Uzun Soluklu Bir Süreç
Coğrafi işaretler üzerine yaptığımız incelemeler tescil sürecinin tamamlanmasının yanında, tescile konu olan yerel ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik tanıtım çalışmalarının da oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla coğrafi işaret tescil süreci başlatılan ürünlerin tanıtımının yapılması, sergilenmesi, pazarda görülebilir ve tercih edilebilir olması amacıyla uzun soluklu, sabırlı ve öz verili bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar ile Çankırı’ya özgü marka değerlerin, öncelikle ülkemizde sonrasında ise dünyada tanıtılması hedeflenmektedir”

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.